Van Meurs Begeleiding B.V.

ghkgjkghjghUw ondertitel

Bijzondere bijstand voor de kosten van bewind, mentorschap of curatele


Bij een laag inkomen en een beperkt vermogen, komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand. De kosten worden dan geheel of gedeeltelijk vergoed. Van Meurs Begeleiding kijkt altijd of er bijzondere bijstand voor de kosten mogelijk is. Indien de cliënt hiervoor in aanmerking komt, vraagt VMB de bijzondere bijstand voor u aan. 

Tarieven voor budgetbeheer worden tijdens/na het intakegesprek bepaald. Dit hangt sterk af van de mate waarin de budgetbeheerder taken overneemt.   

De tarieven voor bewindvoering, mentorschap en curatele zijn vastgesteld in de Staatscourant van de Rijksoverheid.  

Voor het aanvragen van het bewind, mentorschap of curatele wordt een bedrag van €85,- aan griffierecht door de rechtbank in rekening gebracht. Ook hier kan eventueel bijzondere bijstand voor aangevraagd worden.  

De kosten worden weergegeven zoals die betaald moeten worden, dus inclusief BTW.   

Beschermingsbewind

2023

Alleenstaand

Gehuwd / Samenwonend

Maandelijkse kosten zonder schulden

€ 125,53                       

€ 150,54

Maandelijkse kosten met schulden

€ 162,44

€ 194,81

Maandelijkse kosten 2 personen met en zonder schulden


€ 172,72

Intake kosten

€ 709,06

€ 850,63

Verhuizing, verkoop/ontruiming woning

€ 442,86

€ 442,86

Beheer PGB

€ 664,29

€ 664,29

Eindrekening & verantwoording

€ 266,20

€ 319,44


Mentorschap

2023

Alleenstaand

Maandelijkse kosten                                    

€ 125,53

Intake kosten

€ 709,06

Verhuizing, verkoop/ontruiming woning

€ 442,86


Curatele

2023                                                         

Alleenstaand

Maandelijkse kosten zonder schulden

€ 225,96

Maandelijkse kosten met schulden

€ 258,94

Intake kosten

€ 1275,34

Verhuizing, verkoop/ontruiming woning

€ 442,86

 

E-mail
Info