Bijzondere bijstand voor de kosten van bewind, mentorschap of curatele

Indien u een beperkt inkomen en vermogen heeft, heeft u mogelijk recht op bijzondere bijstand voor de kosten van bewind, mentorschap of curatele. Deze kosten kunnen volledig of deels vergoed worden door de gemeente. Van Meurs Begeleiding onderzoekt altijd of u in aanmerking komt voor deze vorm van bijstand. Als de cliënt hiervoor in aanmerking komt, zullen wij de aanvraag voor bijzondere bijstand namens u indienen.

De tarieven voor budgetbeheer worden vastgesteld tijdens of na het intakegesprek. Dit is afhankelijk van de mate waarin de budgetbeheerder taken overneemt.

De prijzen voor bewindvoering, mentorschap en curatele zijn bepaald en gepubliceerd in de Staatscourant van de Rijksoverheid.

Voor het aanvragen van bewind, mentorschap of curatele brengt de rechtbank een bedrag van €87,- aan griffiekosten in rekening. Ook voor deze kosten kan eventueel bijzondere bijstand worden aangevraagd.

Alle genoemde kosten zijn inclusief BTW, dus het totale bedrag wat een cliënt moet betalen.

Beschermingsbewind

2024 Alleenstaand Gehuwd / Samenwonend
Maandelijkse kosten zonder schulden € 133,10 € 159,52
Maandelijkse kosten met schulden € 172,12 € 206,51
Maandelijkse kosten 2 personen met en zonder schulden € 183,11
Intake kosten € 751,41 € 901,45
Verhuizing, verkoop/ontruiming woning € 469,48 € 469,48
Maandelijkse kosten beheer PGB € 58,69 € 58,69
Eindrekening & verantwoording € 281,91 € 338,80

Mentorschap

2024 Alleenstaand
Maandelijkse kosten € 133,10
Intake kosten € 751,41
Verhuizing, verkoop/ontruiming woning € 469,48

Curatele

2024 Alleenstaand
Maandelijkse kosten zonder schulden € 239,48
Maandelijkse kosten met schulden € 274,47
Intake kosten € 1351,57
Verhuizing, verkoop/ontruiming woning € 469,48

Hier vind je een compleet overzicht van alle kosten zoals deze zijn vastgesteld door de Minster voor Rechtsbescherming.