• Bewindvoering

  Bescherming, financiële regie en eventueel schuldoplossingen onder één zorgvuldig beheer

Bewindvoering: bescherming en stabiliteit

Bewindvoering, officieel bekend als beschermingsbewind, is essentieel wanneer iemand niet meer in staat is om de eigen financiële belangen goed te beheren. Deze dienst is niet alleen voor mensen met schulden; het is juist ook dé bescherming voor kwetsbare groepen die ondersteuning, overname en bescherming nodig hebben bij het beheer van hun financiën.

Wat doet de Bewindvoerder?

 1. Zekerheid en uw rechten: De bewindvoerder zorgt ervoor dat u ontvangt waar u recht op heeft. Dit kan heel breed zijn, van het aanvragen van uitkeringen, bijzondere bijstand, kwijtscheldingen, toeslagen zoals zorg- en huurtoeslag, fondsen etc.
 2. Financieel beheer: De bewindvoerder regelt uw financiële huishouding, zorgt voor stabiliteit in uw inkomsten en uitgaven, verwerkt uw post, betaalt uw vaste lasten en voert andere betalingen uit. Ook wordt uw belastingaangifte verzorgd en uw financiële administratie bijgehouden.
 3. Communicatie met instanties: Er wordt contact onderhouden met relevante instanties om uw belangen optimaal te behartigen (denk hierbij aan alles vaste lasten partners, gemeente / andere instanties waar u inkomsten van ontvangt, indien van toepassing ook met schuldeisers, deurwaarders, advocaten etc.)
 4. Persoonlijk contact: De bewindvoerder onderhoudt persoonlijk contact met u en, indien nodig, met uw hulpverleners. Dit zorgt voor het wegnemen van onzekerheden en het beantwoorden van vragen, maar ook voor een samenwerkend netwerk om u heen.
 5. Inzicht in uw dossier: U krijgt de mogelijkheid om altijd inzicht te hebben in uw dossier, zodat u op de hoogte blijft van de financiële situatie. Bekijk hier uw dossier.

Aanpak bij schulden

In geval van schulden, neemt de bewindvoerder de volgende stappen:

 • Communicatie met schuldeisers: Er wordt contact onderhouden met schuldeisers. Beslag zullen we proberen te voorkomen, maar in een aantal gevallen ligt er al beslag, is het voorkomen ervan niet mogelijk en soms is het ook niet erg. Ten allen tijde zorgen wij ervoor dat de op u van toepassing zijnde beslagvrije voet wordt gerespecteerd.
 • Oplossingen voor schulden: Samen met u wordt gezocht naar oplossingen voor de schulden. Dit kan variëren van het treffen van betalingsregelingen tot het aanvragen van een schuldhulpverleningstraject (saneringskrediet, MSNP, evt. middels dwangakkoord, of WSNP). De bewindvoerder biedt duidelijke uitleg over deze processen en helpt bij het kiezen van de meest geschikte aanpak voor uw situatie.

Onze focus

Bij Van Meurs Begeleiding ligt de nadruk op het voorkomen van misbruik, het behartigen van al uw financiële belangen en totale ontzorging. We werken nauw samen met eventuele betrokken hulpverleners, maar ook met andere betrokkenen indien gewenst. Dit alles om u zo goed mogelijk verder te helpen. Ons doel is om u een veilige, stabiele en stressvrije financiële omgeving te bieden.

Neem contact op

Heeft u vragen over bewindvoering of denkt u dat u of een naaste baat zou hebben bij deze dienst? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. We staan klaar om u te helpen op uw weg naar financiële stabiliteit en zekerheid.

Stappenplan voor aanvraag en uitvoering van bewindvoering door Van Meurs Begeleiding

1. Aanvraagprocedure

 • aanvraag door cliënt, familie of hulpverleners.
 • Toegang tot aanvraagformulieren via Rechtspraak of Van Meurs Begeleiding.
 • Intakegesprek binnen een week na contact: evaluatie van de situatie en vragen beantwoorden.
 • Mogelijkheid om direct formulieren in te vullen en een plan van aanpak te creëren.

2. Juridische procesgang

 • Zitting bij de rechtbank met begeleiding van Van Meurs Begeleiding.
 • Uitleg vooraf over de zitting en verwachtingen.
 • Uitspraak van de rechtbank binnen twee weken na de zitting: vaststelling van bewindvoering met eventuele ingangsdatum.

3. Inname van financiële verantwoordelijkheid

 • Overname of openen van rekeningen door de bewindvoerder.
 • Start van dossier met correspondentie naar betrokken partijen.
 • Bepaling van leefgeld en onderzoek naar mogelijke financiële ondersteuning.

4. Opvolging en evaluatie

 • Boedelbeschrijving na 2 tot 4 maanden: overzicht van bezittingen, inkomsten, vaste lasten en eventuele schulden.
 • Verstrekking van dossier-toegang en bespreking van eventuele schuldoplossingen, indien van toepassing.
 • Indien van toepassing, werken naar zelfredzaamheid.

Veelgestelde vragen en handige links

 1. Voor wie bewindvoering bedoeld?
  • Voornamelijk voor mensen die vanwege fysieke en/of mentale problematieken hun financiën niet kunnen beheren. De andere pijler voor bewind is de schuldenproblematiek.
 2. Hoe lang duurt bewindvoering?
  • Bewindvoering op basis van fysieke en/of mentale problematiek duurt in de meeste gevallen voor onbepaalde tijd. Als het om schuldenproblematiek gaat, wordt het bewind meestal uitgesproken voor een duur van 3 of 5 jaar.
  • Tussentijdse opzegging is altijd mogelijk, de rechter beslist hierover.
 3. Wat zijn de kosten voor bewindvoering?
  • De kosten zijn wettelijk vastgelegd. U vindt een volledig overzicht van de tarieven op de pagina ‘kosten’.
 4. Kan ik mijn bewindvoerder kiezen?
  • Ja, hierin hebt u een vrije keuze. De voorgestelde bewindvoerder moet het hier uiteraard wel mee eens zijn. Veranderen van bewindvoerder kan, maar niet zonder gegronde reden. De kantonrechter maakt altijd de uiteindelijke beslissing,
 5. Hoe om te gaan met meningsverschillen met mijn bewindvoerder?
  • Ga altijd het gesprek aan met uw bewindvoerder. Praat over wat u vervelend vindt en leg uw situatie uit. Wij zullen altijd samen met u kijken naar een passende oplossing. Komt u er nog altijd niet uit met uw bewindvoerder? Dan kunt u een klacht indienen bij uw bewindvoerder, iedere bewindvoerder is verplicht een klachtenregeling te hebben. Daarnaast kunt u ook uw klacht en/of een wijzigingsverzoek bij de kantonrechter indienen.
 6. Hoe wordt mijn financiële situatie beheerd onder bewind?
  • De bewindvoerder beheert uw financiële zaken door minimaal twee rekeningen op uw naam te openen. De zogenaamde beheerrekening, waar al uw inkomsten op binnen komen en uw vaste lasten van betaald worden. Daarnaast is er de leefgeldrekening, welke in uw beheer is en waarop het leefgeld gestort wordt en alle overige gelden die u nodig heeft, uiteraard in overleg met de bewindvoerder.
 7. Wie kan bewindvoering aanvragen?
  • De betrokkene zelf, naasten zoals familie of zorgverleners. Indien er geen netwerk is, kan de burgemeester van de huidige gemeente of officier van justitie het mentorschap aanvragen.

Neem contact op met ons

Neem contact met ons op via onderstaand formulier of bekijk alle contactmogelijkheden op onze contact-pagina.

  Heeft u vragen of zoekt u meer inzicht in bewindvoering en hoe dit in zijn werk gaat? Bij Van Meurs Begeleiding staan we klaar om u of iemand in uw omgeving – een familielid, vriend, buur, of als u een hulpverlener bent – te adviseren en ondersteunen op dit gebied.

  Bij Van Meurs Begeleiding begrijpen we dat financiële zorgen complex en soms overweldigend kunnen zijn. Neem daarom vooral (vrijblijvend) contact met ons op! Wij bieden een luisterend oor en praktische oplossingen, afgestemd op uw specifieke behoeften. Ons doel is om u te helpen bij het verkrijgen van financiële stabiliteit en rust op een manier die bij u past.

  Weet dat geen enkele vraag te klein of situatie te complex is. Of u nu meer wilt weten over bewindvoering, hulp zoekt bij het oplossen van schulden of gewoon wat advies wilt over financiële planning – wij zijn er voor u. Als u zich zorgen maakt over een cliënt of iemand in uw omgeving, staan wij ook graag voor u klaar om samen te bekijken hoe we hen het beste kunnen ondersteunen.

  U kunt ons eenvoudig bereiken via telefoon, e-mail en WhatsApp. Wij streven ernaar om laagdrempelig en toegankelijk te zijn, zodat u zich op uw gemak voelt bij het bespreken van uw vragen of zorgen. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe Van Meurs Begeleiding u of iemand uit uw omgeving kan helpen