• Mentorschap

  Zorgvuldige vertegenwoordiging voor niet-financiële belangen bij lichamelijke of geestelijke beperkingen

Mentorschap bij Van Meurs Begeleiding

Mentorschap richt zich op alle niet financiële belangen. Als mentor zijn wij de belangenbehartiger voor de cliënt op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Dit betekent dat we, zoveel mogelijk in samenspraak met de cliënt, netwerk en hulpverleners, belangrijke beslissingen nemen die direct invloed hebben op het welzijn en dagelijks leven.

Onze rol als mentor is speciaal bedoeld voor cliënten die door lichamelijke of geestelijke beperkingen niet volledig in staat zijn om hun eigen belangen te behartigen. We zetten ons in om de kwaliteit van leven van deze cliënten te waarborgen en te verbeteren, met respect voor hun persoonlijke wensen en behoeften.

Bij Van Meurs Begeleiding nemen we deze verantwoordelijkheid heel serieus. We streven ernaar om een vertrouwensrelatie op te bouwen met zowel de cliënt als het netwerk en de hulpverleners, om zo een omgeving te creëren waarin de cliënt zich gehoord en ondersteund voelt. Het is belangrijk om te benadrukken dat de cliënt, ondanks de mentorrelatie, zelf handelingsbekwaam blijft en een actieve rol speelt in het beslissingsproces. Uiteraard wanneer mogelijk, dit ligt volledig aan de situatie van de cliënt.

Mentorschap is meer dan alleen toezicht; het is een band opbouwen en het leren kennen van de cliënt om daarmee de hoogst mogelijke levenskwaliteit van onze cliënten te realiseren. Als u denkt dat u, of iemand in uw omgeving, mentorschap nodig heeft, neem dan vooral (vrijblijvend) contact met ons op. Samen kunnen we de mogelijkheden bespreken en een weg vinden die het beste aansluit bij de behoeften van u of de cliënt.

Stappenplan voor aanvraag en uitvoering van mentorschap door Van Meurs Begeleiding

1. Aanvraagprocedure

 • aanvraag door cliënt, familie of hulpverleners.
 • Toegang tot aanvraagformulieren via Rechtspraak of Van Meurs Begeleiding.
 • Intakegesprek binnen een week na contact: evaluatie van de situatie en vragen beantwoorden.
 • Mogelijkheid om direct formulieren in te vullen en een plan van aanpak te creëren.

2. Juridische procesgang

 • Zitting bij de rechtbank met begeleiding van Van Meurs Begeleiding.
 • Uitleg vooraf over de zitting en verwachtingen.
 • Uitspraak van de rechtbank binnen twee weken na de zitting: vaststelling van mentorschap met eventuele ingangsdatum.

3. Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak

 • Relatie en vertrouwensband opbouwen
 • Netwerk in kaart brengen
 • Zorg- en hulpbehoefte in kaart brengen
 • Sturing geven aan alle betrokkenen om de belangen van de client te behartigen.

4. Opvolging en evaluatie

 • Jaarlijks meerdere huisbezoeken.
 • Opstellen van jaarlijks evaluatieverslag voor de rechtbank.
 • Jaarlijks bijwonen van planbespreking/MDO.

Veelgestelde vragen en handige links

 1. Wat is mentorschap?
  • Mentorschap is een maatregel voor personen die niet in staat zijn hun niet-financiële belangen te behartigen. Samenvattend is dit op het gebied van de vvbb; verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Klik hier voor een eenvoudige en duidelijk uitleg
 2. Hoe verschilt mentorschap van bewindvoering en curatele?
  • Mentorschap richt zich op persoonlijke zorgbeslissingen, in tegenstelling tot de financiële focus van bewindvoering en curatele.
 3. Wie kan mentorschap aanvragen?
  • De betrokkene zelf, naasten zoals familie of zorgverleners. Indien er geen netwerk is, kan de burgemeester van de huidige gemeente of officier van justitie het mentorschap aanvragen.
 4. Wat doet een mentor?
  • Een mentor neemt beslissingen over de zorg, verpleging, behandeling en  begeleiding van de betrokkene. Hoogstpersoonlijke beslissingen, zoals orgaan donatie, anticonceptie, scheiden etc. kan niemand voor u maken, ook een mentor niet.
 5. Is het mogelijk om een mentorschapsbeslissing aan te vechten?
  • Ja, betrokkenen of belanghebbenden kunnen bezwaar maken bij de kantonrechter, uiteraard nadat het gesprek eerst met de mentor gevoerd is en hierin geen overeenstemming bereikt is.
 6. Hoe lang blijft mentorschap van kracht?
  • Dit hangt af van de situatie en kan variëren van tijdelijk tot permanent. De beschikking wordt bijna altijd afgegeven voor onbepaalde tijd. Dit houdt in dat het voortduurt zolang het nodig is. Het is aan de mentor, cliënt en/of zorgverleners om kenbaar te maken aan de rechtbank dat de maatregel niet langer meer nodig is.

Neem contact op met ons

Neem contact met ons op via onderstaand formulier of bekijk alle contactmogelijkheden op onze contact-pagina.

  Heeft u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden van mentorschap voor uzelf of iemand in uw omgeving? Bij Van Meurs Begeleiding zijn we er om u te ondersteunen en adviseren, of u nu zelf hulp zoekt, een familielid, vriend, buur bent, of als hulpverlener handelt.

  We begrijpen dat de zorg voor iemand met speciale behoeften ingewikkeld kan zijn. Daarom staan we altijd klaar om te luisteren en praktische oplossingen te bieden, afgestemd op uw specifieke situatie. Ons doel is het bieden van de meest passende vorm van belangen behartiging op de gebieden van zorg, verpleging, behandeling en begeleiding.

  Geen vraag is te klein en geen situatie te complex als het gaat om mentorschap. Of u nu advies zoekt over de zorg voor een naaste of begeleiding nodig heeft, wij staan voor u klaar.

  U kunt ons eenvoudig bereiken via telefoon, e-mail en WhatsApp. Wij streven ernaar om laagdrempelig en toegankelijk te zijn, zodat u zich op uw gemak voelt bij het bespreken van uw vragen of zorgen. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe Van Meurs Begeleiding u of iemand uit uw omgeving kan helpen