• Curatele

  Wettelijke vertegenwoordiging voor persoonlijke en financiële belangen bij verhoogde kwetsbaarheid

Curatele bij Van Meurs Begeleiding

Curatele is een maatregel bedoeld voor situaties waarin iemand, tijdelijk of permanent, niet in staat is om zelfstandig voor zichzelf te zorgen. Dit kan van toepassing zijn op personen met aandoeningen zoals dementie, psychiatrische stoornissen, verstandelijke beperkingen of verslavingsproblematiek. Om deze kwetsbare cliënten tegen misbruik te beschermen, kan curatele een geschikte oplossing zijn. Als curator treden wij op als de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt.

Onder curatele vallen zowel het beheer van financiën als besluitvorming over persoonlijke zaken, zoals verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de cliënt. Een belangrijk aspect van curatele is dat de cliënt als handelingsonbekwaam wordt beschouwd. Dit houdt in dat de cliënt niet zelfstandig juridische handelingen kan verrichten en de curator de verantwoordelijkheid neemt om in hun beste belang te handelen.

Bij Van Meurs Begeleiding benaderen we curatele met de grootst mogelijke zorg en aandacht. We streven ernaar om de belangen van de cliënt te beschermen en hun welzijn te bevorderen, rekening houdend met hun specifieke behoeften en omstandigheden. Wij werken nauw samen met eventuele betrokken hulpverleners en familieleden om ervoor te zorgen dat de beslissingen die genomen worden in het beste belang van de cliënt zijn.

Het verschil tussen bewindvoering en mentorschap samen en curatele, is de mate van kwetsbaarheid bij een cliënt en de hierbij passende, verhoogde bescherming die dan nodig is.

Heeft u vragen over curatele of denkt u dat deze maatregel geschikt kan zijn voor uzelf of iemand in uw omgeving? Neem gerust contact op met Van Meurs Begeleiding voor een vrijblijvend gesprek. Wij staan klaar om u te informeren en te ondersteunen in dit belangrijke proces, met de toewijding en professionaliteit die de situatie vereist.

Stappenplan voor aanvraag en uitvoering van curatele door Van Meurs Begeleiding

1. Aanvraagprocedure

 • Aanvraag door cliënt, familie of hulpverleners.
 • Toegang tot aanvraagformulieren via Rechtspraak of Van Meurs Begeleiding.
 • Intakegesprek binnen een week na contact: evaluatie van de situatie en vragen beantwoorden.
 • Mogelijkheid om direct formulieren in te vullen en een plan van aanpak te creëren.

2. Juridische procesgang

 • Zitting bij de rechtbank met begeleiding van Van Meurs Begeleiding.
 • Uitleg vooraf over de zitting en verwachtingen.
 • Uitspraak van de rechtbank binnen twee weken na de zitting: vaststelling van curatele en eventuele ingangsdatum.

3a. Inname van financiële verantwoordelijkheid

 • Overname of openen van rekeningen door de bewindvoerder.
 • Start van dossier met correspondentie naar betrokken partijen.
 • Bepaling van leefgeld en onderzoek naar mogelijke financiële ondersteuning.

3b. Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak

 • Relatie en vertrouwensband opbouwen
 • Netwerk in kaart brengen
 • Zorg- en hulpbehoefte in kaart brengen
 • Sturing geven aan alle betrokkenen om de belangen van de client te behartigen.

4. Opvolging en evaluatie

 • Jaarlijks meerdere huisbezoeken.
 • Opstellen van jaarlijks evaluatieverslag voor de rechtbank.
 • Jaarlijks bijwonen van planbespreking/MDO.
 • Boedelbeschrijving na 2 tot 4 maanden: overzicht van bezittingen, inkomsten, vaste lasten en eventuele schulden.
 • Verstrekking van dossier-toegang en bespreking van eventuele schuldoplossingen, indien van toepassing.

Veelgestelde vragen en handige links

 1. Wat betekent curatele?
  • Curatele is een juridische maatregel voor mensen die niet in staat zijn hun eigen persoonlijke en financiële belangen te behartigen.
 2. In welke gevallen wordt curatele toegepast?
  • Bij ernstig, kwetsbare cliënten, bij sprake van verslavingen, cliënten met ernstige psychische problemen, verstandelijke beperking, dementie, etc.
 3. Welke rol speelt een curator?
  • Een curator is de wettelijke vertegenwoordiger en neemt beslissingen over bijna alles. Financiën en persoonlijke zorg van de betrokkene.
 4. Wie kan curatele aanvragen?
  • De betrokkene zelf, naasten zoals familie of zorgverleners. Indien er geen netwerk is, kan de burgemeester van de huidige gemeente of officier van justitie de curatele aanvragen.
 5. Verschillen tussen curatele, bewindvoering en mentorschap?
  • Curatele is een uitgebreidere maatregel die zowel financiële als persoonlijke zorg omvat. Het verschil tussen bewindvoering en mentorschap samen, is de verhoogde bescherming tegen kwetsbaarheid.
 6. Kan curatele worden opgeheven of aangepast?
  • Ja, op basis van veranderende omstandigheden kan de kantonrechter curatele opheffen of wijzigen in een andere beschermingsmaatregel.

Neem contact op met ons

Neem contact met ons op via onderstaand formulier of bekijk alle contactmogelijkheden op onze contact-pagina.

  Heeft u vragen, twijfels, of wilt u meer inzicht in de mogelijkheden van curatele? Of het nu gaat om uw eigen situatie of die van iemand in uw omgeving, zoals een familielid, vriend, buur of als u een hulpverlener bent – wij staan klaar om u te ondersteunen en te adviseren.

  Bij Van Meurs Begeleiding begrijpen we dat financiële zorgen complex en soms overweldigend kunnen zijn. Neem daarom vooral (vrijblijvend) contact met ons op! Wij bieden een luisterend oor en praktische oplossingen, afgestemd op uw specifieke behoeften. Ons doel is om u te helpen bij het verkrijgen van financiële stabiliteit en rust op een manier die bij u past.

  Weet dat geen enkele vraag te klein of situatie te complex is. Of u nu meer wilt weten over curatele, het verschil tussen bewindvoering en mentorschap en wat nu de meest passende oplossing is, wij zijn er voor u. Als u zich zorgen maakt over een cliënt of iemand in uw omgeving, staan wij ook graag voor u klaar om samen uw zaak te bespreken en eventueel te adviseren.

  U kunt ons eenvoudig bereiken via telefoon, e-mail en WhatsApp. Wij streven ernaar om laagdrempelig en toegankelijk te zijn, zodat u zich op uw gemak voelt bij het bespreken van uw vragen of zorgen. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe Van Meurs Begeleiding u of iemand uit uw omgeving kan helpen