Van Meurs Begeleiding B.V.

ghkgjkghjghUw ondertitel

Procedure

Bewindvoering kan door de cliënt zelf, door naaste familie leden of door betrokken hulpverleners aangevraagd worden. Mentorschap en curatele wordt vaak aangevraagd door betrokken hulpverleners of naaste familieleden.De formulieren voor de aanvraag zijn terug te vinden op www.rechtspraak.nl. VMB heeft deze ook en kan ze samen met u invullen. 

  • Nadat er contact opgenomen is met Van Meurs Begeleiding, wordt er getracht om binnen een week een intakegesprek te plannen. Dit kan vaak gewoon bij u thuis, de bewindvoerder/mentor/curator komt dan bij u langs. Samen met u, eventueel met familie en betrokken hulpverleners, wordt er dan gekeken welke vorm (budgetbeheer, bewindvoering, mentorschap of curatele) het beste bij uw situatie past. Tijdens dit intakegesprek bespreken we uw situatie en worden uw vragen beantwoord. Indien u dit wilt, kunnen de aanvraagformulieren meteen samen met u ingevuld worden en stellen we een plan van aanpak op. Bij dringende gevallen kan de bewindvoerder alvast starten met budgetbeheer of door middel van een door u afgegeven machtiging het één en ander regelen, zodat erger voorkomen wordt. De bewindvoerder maakt met de tot dan toe bekende gegevens een dossier aan.
  • Bij bewindvoering, mentorschap en curatele wordt er door de rechtbank een zitting ingepland. Hier gaat altijd iemand van Van Meurs Begeleiding mee naar toe. Vooraf legt de bewindvoerder u uit hoe deze zitting er uit ziet en wat u kunt verwachten. Kunt u om lichamelijke of psychische redenen niet naar de rechtbank komen, dan kan de rechter beslissen om bij u langs te komen. Na twee weken komt de beschikking binnen (beslissing van de rechtszitting), waarin staat of de onderbewindstelling, het mentorschap of de curatele is uitgesproken. Dit is bijna altijd het geval.
  • Hierna neemt de bewindvoerder uw rekeningen in beheer of worden er nieuwe rekeningen geopend. De bewindvoerder gaat uw dossier opstarten en schrijft alle belanghebbenden aan. Denk hierbij aan de instanties waar uw vaste lasten lopen, schuldeisers en andere betrokken instanties. Hierbij wordt ook verzocht om alle post naar de bewindvoerder toe te sturen. Samen met u wordt besproken wat de hoogte van het leefgeld wordt en op welke tijd u het leefgeld ontvangt. De bewindvoerder controleert uw inkomsten, bekijkt waar u recht op heeft en indien u hier recht op heeft wordt bijzondere bijstand en kwijtschelding aangevraagd.
  • Na 2 tot 4 maanden maakt de bewindvoerder opnieuw een afspraak met u, zodat de boedelbeschrijving (beschrijving van de aanwezige goederen, inkomsten, vaste lasten en schulden) samen met u kan worden opgesteld en besproken. De inloggegevens voor het meekijken van uw dossier worden verstrekt, als deze nog niet eerder gegeven zijn. Indien er schulden zijn, wordt er besproken hoe deze opgelost kunnen worden en wordt een tijdinschatting gemaakt.


Het is ontzettend belangrijk dat de bewindvoerder en de cliënt goed samenwerken. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met uw bewindvoerder. Op deze manier kan de bewindvoerder u optimaal helpen.

E-mail
Info